• Trường Hội nhập Quốc tế iSchool là thành viên của Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) có hệ thống đào tạo liên cấp từ mầm non đến phổ thông, được thành lập từ năm 2008. Đến nay iSchool đã có mặt tại 14 tỉnh thành trên khắp cả nước. Trường đang giảng dạy gần 15.000 học sinh và là nơi làm việc của đội ngũ 1000 giáo viên và cán bộ nhân viên nhiệt tình, tận…[Read more]